De boomspecialist voor de complexere vraagstukken

Een boomspecialist weet wat er nodig is om een boom te laten groeien en wanneer het tijd is om deze te vervangen. Maar de boomspecialisten van BTL bomendienst doen meer dan dat. Het BTL kan optreden als specialist in kennis intensive boomvraagstukken. De boomspecialist kan adviseren op het gebied van beleid en beheer van bomen in een areaal. Want een bomendienst verzorgt niet alleen de individuele bomen, maar kijkt ook vooruit. Hoe ziet een gebied over 30 jaar eruit als alle bomen te groot worden voor in een wijk? Hoe voorkom je dat alles in een keer gekapt moet worden? De bomendienst zorgt voor een gelijkmatige groei en opbouw van een boombestand in een gebied. Zo kan er een boombeleidsplan worden opgesteld vanuit een duurzame aanpak en toekomstgericht.

Adviseren en taxeren

Verder kan de BTL boomspecialist ook adviseren omtrent de waarde van een boom. Een boom draagt namelijk bij aan de kwaliteit van de omgeving door hemelwaterregulering. Ook zorgt een boom voor afvang van vervuilende stoffen in de lucht en CO2-opslag. De waarde wordt bepaald door middel van de I-tree taxatiemethode. Deze taxatie is natuurlijk bruikbaar in een boombeleidsplan of de ontwikkelingsplannen in een gebied. Ook kan de taxatie van nut zijn om bij schade aan de bomen deze te kunnen verhalen.

De BTL bomendienst verleend structureel zorg aan en advies over het boombestand in een wijk of buitengebied. Regelmatig worden controles ingepland om ziekte op tijd te signaleren en eventueel preventief te behandelen. Dit is bijvoorbeeld mogelijk voor de gevreesde iepziekte. Hier kan een preventieve behandeling worden ingezet. De boomspecialist van BTL kan hiervoor adviseren. Voor de praktische uitvoering in onderhoud kan BTL Boomonderhoud in samenwerking met de boomspecialist worden ingeschakeld.